Menu Zamknij

Wielobój Warszawski

Miejscem realizacji kolejnych edycji Wieloboju jest Miasto Stołeczne Warszawa. Każde z wydarzeń odbywa się w innym miejscu Warszawy, po to by dostarczyć młodzieży nowych doświadczeń i prezentować kolejne ciekawe miejsca.

 • Śródmieście – dzielnica nazywana sercem Warszawy, to tutaj mieści się większość urzędów centralnych i samorządowych. Śródmieście jest również centrum kulturalno-rekreacyjnym stolicy. Znajduje się tu najwięcej galerii, muzeów, kin, ale także rodowodów historii naszego kraju, zabytków, historycznych miejsc… Odbywają się tu imprezy kulturalne i sportowe o znaczeniu lokalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym. Na terenie dzielnicy znajdują się najstarsze ośrodki życia miejskiego lewobrzeżnej Warszawy z Rynkiem Starego Miasta i Starówką. Tą część najintensywniej zwiedzają przybywający do Warszawy turyści. W Centrum Warszawy, które obejmuje teren 1557 ha, zamieszkuje 135 tys. mieszkańców
 • Mokotów – ta, położona po lewej stronie stolicy, dzielnica zajmuje teren 3542ha (35,4 km2) i liczy 212947 mieszkańców. W związku z jej lokalizacją oraz coraz to nowymi inwestycjami, ale również rozległymi, nie zagospodarowanymi terenami, Mokotów to bardzo atrakcyjne miejsce do osiedlania się w Warszawie. Swoje miejsce znalazły tutaj także ambasady, rezydencje, przedstawicielstwa zagraniczne, firmy o ustalonej renomie, urzędy państwowe oraz radio i telewizja.
 • Praga Południe – dzielnica ta obejmuje tereny w większości przyłączone do Warszawy dopiero w 1916 roku. Podmiejski i w głównej mierze rolniczy charakter dzielnicy sprawiły, że brak jest tu w zasadzie budowli starszych niż z początku XX wieku. Prawdziwą perełkę stanowi Saska Kępa z charakterystyczną dla lat 20. i 30. zabudową rezydencyjną. Obecnie swój dynamiczny rozwój zawdzięcza głównie powstającym nowym, ciekawym architektonicznie kompleksom mieszkaniowym z luksusowymi apartamentami. Jest z pewnością dzielnicą zieleni. Dogodnie położony Park Skaryszewski z Jeziorkiem Kamionkowskim, stanowić może, praski odpowiednik Ogrodu Saskiego. Terenem sobotnio-niedzielnych spacerów stać się też może leżący na obrzeżu dzielnicy, rezerwat krajobrazowo-historyczny Olszynka Grochowska. Liczne są też jeszcze ogródki działkowe
 • Praga Północ – jest jedną ze starszych dzielnic Warszawy, jej obszar włączony został formalnie do miasta u schyłku XVIII w. lecz dopiero w 1945 r. nastąpił podział na Pragę Południe i Pragę Północ. Powierzchnia dzielnicy to 11,4 km2 z 75 tys. mieszkańców. Znaczna część zabudowy pochodzi z początku wieku i okresu międzywojennego. Jako jedna z nielicznych dzielnic Warszawy na starej Pradze zachował się jej naturalny historyczny rodowód.
 • Żoliborz – ze swymi wspaniałymi warunkami środowiskowymi ma charakter mieszkanowo-rekreacyjny. Znaczną część dzielnicy stanowią tereny zielone, które tworzą jej unikalny obraz odróżniający go od innych dzielnic. Przez teren dzielnicy przebiegają dwie główne arterie komunikacyjne tj. Trasa Armii Krajowej łącząca wschodnią i zachodnią część miasta i Wisłostrada łącząca północ z południem. Żoliborz może się szczycić swą przeszłością i teraźniejszością. Tu powstał Instytut Agronomiczny w 1820r., jedna z pierwszych w Europie uczelni rolniczych. To na Żoliborzu znajduje się sanktuarium św. Stanisława Kostki, to tu powstała spółdzielnia-legenda – Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa i tu stoczono pierwszy bój Powstania Warszawskiego.
 • Wola – to dzielnica wypełniona po brzegi historią. Spotyka się ją niemal na każdym kroku; przypominają o niej pomniki, cmentarze, ulice oraz miejsca owiane legendą. Tutaj, u zbiegu obecnych ulic Elekcyjnej, Obozowej i Okopowej, mniej więcej przed 400 laty odbywały się wolne elekcje, na których szlachta wybierała kolejnych królów polskich. W czasach późniejszych Wola stała się przemysłowym przedmieściem Warszawy. Obecnie dzielnica przeżywa swój renesans. Z ośrodka przemysłowego nabiera znaczenia centrum biznesu, handlu i usług. Na terenie Woli otwierają swoje biura największe koncerny, banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Wiele terenów przeznaczonych zostało pod inwestycje mieszkaniowe. Modernizowane są najważniejsze trasy komunikacyjne.
 • Ochota – Dzielnica zajmuje powierzchnię 972 ha, z czego prawie 200 hektarów to tereny zielone. Mieszka tutaj prawie 90 tysięcy osób, a co piąty mieszkaniec Ochoty ma nie więcej niż 15 lat. Ochota położona jest w bezpośredniej bliskości Śródmieścia, co sprawia, że jest atrakcyjnym miejscem pod nowe inwestycje. Na terenie dzielnicy zarejestrowanych jest 20.308 firm (spółki cywilne i fizyczne osoby). W ostatnich latach na terenie dzielnicy dynamicznie rozwijane było budownictwo mieszkaniowe.
 • Wilanów – to dzielnica przyjazna dla inwestorów i gości. Wielkie niezagospodarowane tereny, piękne okolice, miasto i ogród zarazem – wszystko to tworzy unikalny klimat dzielnicy. To w Wilanowie mieszkają znani ludzie ze świata polityki, kultury, sztuki, dyplomaci, przedstawiciele biznesu. Każdy z mieszkańców może znaleźć coś dla siebie spośród takich propozycji jak zwiedzanie zabytków, wycieczki rowerowe, gra w golfa, przejażdżki kajakiem, wędkowanie lub spacer nad Wisłą. Oprócz lokalnej sieci małych sklepów, zakupy można zrobić w supermarketach mieszczących się w sąsiednich dzielnicach. Dzięki temu spokojne życie mieszkańców Wilanowa pozostaje nie zakłócone.
 • Włochy – położona jest na obrzeżach stolicy na tyle daleko, żeby nie docierał tu zgiełk centrum, i jednocześnie tak, blisko, że komunikacja ze śródmieściem nie stanowi problemu. Jeśli ktoś zechce tu zamieszkać, z pewnością doceni uroki niskiej, kameralnej zabudowy Włoch. O ograniczeniu wysokości budynków decydują jednak nie względy estetyczne, lecz obecność lotniska na terenie dzielnicy. Włochy wyróżniają się na tle pozostałych dzielnic liczbą oferowanych miejsc pracy – 36 tysięcy mieszkańców ma do dyspozycji ponad 30 tysięcy miejsc pracy. Poprzez dobre warunki na terenie dzielnicy stale rośnie liczba firm. Duże znaczenie ma również korzystne położenie: przez Okęcie przebiegają dwie trasy wylotowe z Warszawy – al. Krakowska i Aleje Jerozolimskie.
 • Bemowo – obejmuje tereny tak zwanego zachodniego pasma byłej dzielnicy-gminy Wola, które zostały przyłączone do Warszawy dopiero w roku 1951. Do niedawna rolnicze, mające dobrą ziemię i od stu mniej więcej lat stanowiące zaplecze ogrodnicze Warszawy. Powojenny rozwój Bemowa związany był przede wszystkim z potrzebami mieszkaniowymi wojska. Funkcjonowało tu lotnisko wojskowe, a w roku 1951 otwarta została Wojskowa Akademia Techniczna, mająca ogromne znaczenie nie tylko dla spraw obronności, ale i dla całej gospodarki kraju.
 • Bielany – położona jest w północnej części Warszawy, na lewobrzeżnych tarasach Wisły. Jest jedną z najładniejszych i najbardziej zielonych dzielnic warszawskich. Położona jest w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego, który jest unikatowym kompleksem leśnym w skali europejskiej. Znaczna część terenu dzielnicy to obszary zieleni, które zajmują ponad 28% jej powierzchni. Charakterystycznymi elementami bielańskiego krajobrazu są: m.in. Lasek Bielański, Park i Las Młociński oraz Las Bemowo. Lasek Bielański o powierzchni 130 ha jest rezerwatem krajobrazowym. Chroni on cenny starodrzew oraz bogaty świat owadów i ptaków. Jest również terenem otwartym dla ruchu turystycznego zachęcającym do rekreacji i wypoczynku nie tylko mieszkańców Bielan, lecz także wszystkich Warszawiaków.

Kolejna VIII edycja Wieloboju Warszawskiego już we wrześniu 2021. wracamy do “normalności”. Szczegóły wydarzenia wkrótce na naszej stronie.